Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2009

Περιγραφή του Χαϊδαρίου το έτος 1826 από το Χρήστο Βυζάντιο: Ιερά Οδός, όρος Αιγάλεω, Παλατάκι κ.λπ.


[Οι χάρτες της μάχης του Χαϊδαρίου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ', σελ. 421. Διακρίνεται ο Λόφος του Προφήτη Ηλία, η Ιερά Οδός, το Παλατάκι(ΧΑΪΔΑΡΙ), το Όρος Αιγάλεω και το Ποικίλο. Οι χάρτες σχεδιάστηκαν από τον υπολοχαγό του πεζικού A. K. Κατσιμήδη]
Χρήστου Βυζάντιου: Απομνημονεύματα αγωνιστών του ΄21, Κεφάλαιον Η΄, σελ.113-114.
«Ο ελληνικός στρατός... ανεχώρησεν εξ Ελευσίνος και δι΄ ατραπών εν καιρώ νυκτός διαβάς το προς βορράν της ιεράς οδού κείμενον όρος Αιγιαλόν, κατέβη εις το πεδίον των Αθηνών και κατέλαβε τους κάτωθεν του όρους τούτου παρεκείμενους λόφους, θέσιν καλούμενη Χαϊδάρι, μικρόν αγροκήπιον απέχον επτά περίπου στάδια από της πόλεως τών Αθηνών και συνιστάμενον έξ ενός κήπου περιφραγμένου διά μικρού τοίχου και ενός πύργου, και έχοντος μεσημβρινώς ομαλόν λόφον και πεδίον καταλήγον, εις τόν ελαιώνα τών Αθηνών, δυτικώς όξυν λοφίσκον, ανατολικώς λόφον υψηλόν και κατόπιν αυτού μικρά οροπέδια καταλήγοντα εις όοαλόν και είπεδον έδαφος ενουμένον μετά του πεδίου τών Αθηνών, πρός βορράν δε ολίγον ομαλόν έδαφος και μετά τούτο τό όρος Αιγιαλόν, του οποίου αι πρός τό Χαϊδάρι κατωφέρειαι αυτού εισίν απότομαι και δύσβατοι».
O Δήμος Χαϊδαρίου και ο Σύλλογος "Θεσσαλική Γη" διοργανώνουν εκδηλώσεις για τη Μάχη του Χαϊδαρίου και τον Καραϊσκάκη 29 - 30 Αυγούστου στο Παλατάκι, 9:00 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου