Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ


[Φωτογραφία HANNS HOLDT, 1925 – Σε επόμενη ανάρτηση θα παρουσιάσουμε συγκριτικά τις έξι (6) φωτογραφίες του HH με την κατάσταση που έχουμε σήμερα]

Οι πληροφορίες που είχαμε για τη βιβλιοθήκη της Μονής Δαφνίου επιβεβαιώθηκαν. Σύμφωνα με τις Πανεπιστημιακές Παραδόσεις του Καθηγητή Νικόλαου Β.Δρανδάκη, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, τόμος Γ΄, τεύχος 2ον που περιγράφει την Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική κατά την περίοδο των Μακεδόνων και των Κομνηνών, μεταξύ των άλλων που γράφει για τη Μονή Δαφνίου αναφέρει ότι «…Ο ναός έχει νάρθηκα και υπεράνω αυτού όροφον, ο οποίος θα εχρησίμευεν ως κατοικία του ηγουμένου ή βιβλιοθήκη…»
(Θα επανέλθουμε παρουσιάζοντας ολόκληρη την αναφορά του κ.Δρανδάκη σχετικά με τη Μονή Δαφνίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου