Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009

Ο Δημήτρης Καμπούρογλου περιγράφει το Δαφνί, το Ιερό της Αφροδίτης και τις ανασκαφές που έγιναν στην Αφαία Σκαραμαγκά καθώς και την "βλακεία"...
[Φωτογραφία της "γλυκυτάτης καμπύλης" που περιγράφει ο Δημήτρης Γρ. Καμπούρογλου στο βιβλίο του "Το ΔΑΦΝΙ",ΕΣΤΙΑ, 1920. Υπάρχει η πληροφορία ότι ο άνθρωπος με το καπέλο είναι ο ίδιος ο αθηναιογράφος"]
ΤΟ ΔΑΦΝΙ
Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου
Α’ Δαφνοβούνι και Στεφανοβούνι

Από την αγρίαν Πάρνηθα ξεκινά δια να λουσθή εις της Σαλαμίνος την θάλασσαν ο αγαθός Αιγάλεως.
Αυτός χωρίζεται κατά την Ιεράν Οδόν εις Κορυδαλλόν και εις Ποικίλον όρος, δηλαδή εις Στεφανοβούνι και Δαφνοβούνι της μεταγενεστέρας αντιλήψεως και μας αφήνει εις το μέσον τα περίφημα στενά.
Τα στενά αυτά περικλείουν και το κατάχρυσον Δαφνί, το ψηφιδωτόν τούτο καύχημα της Αττικής και της Βυζαντινής τέχνης.
Ενός περίπου έτους ημέρας διέγραψα από τον βίον μου άλλοτε διευθύνων τας ανασκαφάς επί της Ιεράς Οδού και πέριξ του μοναστηριού του Δαφνιού. Εξηκολούθησα δε τας έρευνάς μου από των Πυλών του Μυστηρίου μέχρι των Κυμάτων της Δόξης. Και τούτο κυρίως, όπως δυνηθώ να προσδιορίσω την θέσιν και ανεύρω ίσως τα λείψανα του πολυθρυλήτου Ιερού του Απόλλωνος.
Η ιδέα μάλιστα του ν΄ αποκαλύψω πρώτον τα ίχνη της Ιεράς οδού, όσα δεν ήταν καταφανή, και να βαδίσω επί της πραγματικής αρχαίας οδού από του Προσκυθέλγητρον, το οποίον ημπορεί να εμπνεύση ασυνήθη ενθουσιασμόν εις μιαν καλλιτεχνικήν ψυχήν.
Ενθυμούμαι ένα ξένον καλλιτέχνην – αρχιτέκτονα, όστις προ της τελευταίας πλησίον του Ιερού της Αφροδίτης καμπύλης σταθείς και κρατών χαρτί και κραγιόνι εσχημάτιζε την φοράν και την τροπήν της καμπυλότητος αναφωνών: «Μα αυτό δεν είναι τομή τόξου, είναι καμπυλότης χαραγμένη από εμπνευσμένον καλλιτέχνην!…» Και ενθυμούμε πάλιν, όταν κατήλθε μέχρι του Ιερού μία Επιτροπή – η παραδοξοτάτη αύτη εφεύρεσις του νεωτέρου Ελληνισμού, δια να παρεμποδίζεται πάσα πρόοδος και να μαραίνεται πάσα ιδιοφυία – όταν κατήλθε λοιπόν και εβάδισεν η Επιτροπή αύτη επί της αποκαλυφθείσης οδού, εν από τα μέλης με ηρώτησεν εις το τέλος με ύφος ανθρώπου, που είχε απέναντί του ανόητον:
- Ε! και τι μας έφερες εδώ να ιδούμεν εδώ κάτω!;…
Η λιθοστρωτία της οδού, το λιθοψηφίδωμα, το προς επίστρωσιν υλικόν, το πλάτος αυτής, τα εκατέρωθεν κρηπιδώματα, οι διάφοροι ελιγμοί, αι επί του βράχου τροχιαί και η τελευταία γλυκυτάτη καμπύλη, η έχουσα εις το τέρμα αυτής και αυτόν έτι τον Ερμήν, τον κανονίζοντα δι΄ επιγραφής την «εξ Άστεως» απόστασιν… όλα αυτά ήσαν τίποτε δια τη σεβαστήν Επιτροπήν.
(συνεχίζεται)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:α) Η άποψη του Δ.Γρ.Καμπούρογλου για τις Επιτροπές έχει καθιερωθεί και στις ημέρες μας β) σε επόμενη ανάρτηση θα υπάρξει περιγραφή γ) Διαβάστε και την παρακάτω ανάρτηση - περιγραφή.

Κυριακή 19 Ιουλίου 2009

Ο Δημήτρης Καμπούρογλου περιγράφει το Ιερό της Αφροδίτης και τις ανασκαφές που έγιναν στην Αφαία Σκαραμαγκά.


Το ΔΑΦΝΙ Δ.Γρ.Καμπούρογλου, ΕΣΤΙΑ, 1920.

Ο μεγάλος αθηναιογράφος, νομικός, ακαδημαϊκός από το 1892 είχε εργαστεί για την Ιερά Οδό και τα μνημεία κατά το μήκος της. Θεωρείται ότι οι εργασίες των Ι.Τραυλού και Γ.Κουρουνιώτη βασίστηκαν και στις έρευνες και δημοσιεύσεις του Δ.Καμπούργλου. Από το βιβλίο του συγγραφέα «Το Δαφνί» θα δημοσιεύσουμε ορισμένα αποσπάσματα ξεκινώντας από την περιγραφή του Ιερού της Αφροδίτης στην Αφαία. Στόχος του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. είναι να επανεκδώσει το συγκεκριμένο βιβλίο του Δ.Καμπούρογλου «Το ΔΑΦΝΙ» που εκδόθηκε το 1920 γιατί σ΄ αυτό αναφέρονται σπουδαία θέματα όπως το Δαφνί, το Σπήλαιο του Πανός, ο Προφήτης Ηλίας, η Ιερά Οδός, το Ιερό της Αφροδίτης, μύθοι, θρύλοι κ.λπ.
Κλικάρετε εδώ για να απολαύσετε την περιγραφή τόσο της αποκάλυψης των αγαλμάτων κ.λπ. αλλά και του τοπίου της Ιεράς Οδού και του Σκαραμαγκά.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα εκθέματα που βλέπετε είναι αυτά ακριβώς που περιγράφει ο Δημήτρης Καμπούρογλου.

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009

"Διαβάζοντας την μοίρα", το "χαμένο" έργο του Νικόλαου Γύζη


Κλικάρετε εδώ για να δείτε το σχετικό ρεπορτάζ σχετικά με την ανεύρεση και δημοπράτηση του έργου του Νικόλαου Γύζη "Διαβάζοντας την μοίρα".
Ο Νικόλαος Γύζης είχε στενή σχέση με το Χαϊδάρι, ζωγράφισε τις "Τέσσερις Εποχές" (τοιχογραφία απέναντι από το Παλατάκι) και παντρεύτηκε την Άρτεμις, την κόρη του Νικόλαου Νάζου στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, στο οποίο ο άλλος μεγάλος ζωγράφος Νικηφόρος Λύτρας ζωγράφισε δύο εικόνες.
Ο Νικόαλος Γύζης περιγράφει το Χαϊδάρι και την περιοχή του Σκαραμαγκά, την Ιερά Οδό κ.λπ. στην αλληλογραφία του από το Μόναχο με την κουνιάδα του Ουρανίτσα. Αποσπάσματα από την αλληλογραφία του και περιγραφές του Νικόλαου Γύζη για το Χαϊδάρι κ.λπ. κλικάρετε εδώ.
Όπως αναφέρουμε και σε προγενέστερες αναρτήσεις προγραμματίζουμε εκδηλώσεις και ξεναγήσεις με θέμα την Ιερά Οδό και τα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία της περιοχής.

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2009

"Η ζωή μου εις το Δρομοκαϊτειον" Ρώμος Φιλύρας


Ο Ρώμος Φιλύρας "φιλοξενήθηκε" για δεκαπέντε χρόνια στο γειτονικό μας Δρομοκαϊτειον... Στο διάστημα αυτό έγραψε πολλά κείμενα και ποιήματα ένα μεταξύ των οποίων είναι και ο Σκαραμαγκάς το οποίο περιλαμβάνεται στο ιστορικό λεύκωμα "Χαϊδάρι - Τόπος και Άνθρωποι". Στο βιβλίο που παρουσιάζουμε υπάρχουν τρία κείμενα του Φιλύρα για τη ζωή του στο Δρομοκαϊτειο. Κλικάρετε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το βιβλίο.
Για το Ρώμο Φιλύρα υπάρχει επίσης περιγραφή του Κώστα Βάρναλη που τον επισκέφτηκε στο νοσοκομείο στο βιβλίο "Άνθρωποι".
Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. στο πλαίσιο του προγράμματος "Γνωρίζω την πόλη μου, την αγαπώ και την προσέχω" θα οργανώσει επισκέψεις σε ιστορικούς τόπους της περιοχής, μεταξύ αυτών και του Μουσείου στο Δρομοκαϊτειο στο οποίο υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα των Φιλύρα, Βιζυηνού και άλλων λογοτεχνών και ανθρώπων της τέχνης που "φιλοξενήθηκαν" στο ψυχιατρείο Δρομοκαϊτειον στην Ιερά Οδό.
Θα επανέλθουμε για το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Παλατάκι, Κτήριο Γύζη, Άγιο Γεώργιο (εικόνες του Νικηφόρου Λύτρα), Αφαία - Ελευσίνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Γλυπτά από Αφαία), τόπο εκτέλεσης Νίκου Πλουμπίδη, Μονή Δαφνίου κ.λπ.