Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

Τοῦ κ. Κων. Ἰω. Δάλκου, Φιλολόγου: Μὲ ἀφετηρία τὸν «Ἐλαιῶνα»


[Ferdinand Stademann, Άποψη της δυτικής Αθήνας από το λόφο των Νυμφών, 1853]

Η ανάρτηση δεν έχει ολοκληρώθεί. Πρόκειται για το άρθρο του κ. Κων.Ἰω.Δάλκου, Φιλολόγου με τίτλο: Μὲ ἀφετηρία τὸν «Ἐλαιῶνα». To άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Αιγάλεω η ΠΟΛΗ μας" (9/2/2011) και πρόκεται να εκδοθεί με φωτογραφίες από το αρχείο του κ.Γιάννη Ιγγλέση από τους συνεργαζόμενους συλλόγους: ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου, ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ Αιγάλεω (δεν έχει σχέση με το παρόν blog). Πάρτε μια γεύση από το άρθρο του κ.Δάλκου.
---------

Τοῦ κ. Κων. Ἰω. Δάλκου, Φιλολόγου,ἐπιτ. Δ/ντοῦ τοῦ 3ου Λυκ. Αἰγάλεω: Μὲ ἀφετηρία τὸν «Ἐλαιῶνα»


Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν, φίλε ἀναγνώστη, εἶχα τὴν εὐκαιρία, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ λαμπροῦ ἐν Χαϊδαρίῳ Συλλόγου «Οἰκόπολις», νὰ κινηθῶ ἐπὶ λεωφορείου μὲ ἐκλεκτὴ συντροφιά, ξεναγούμενος καθ’ ὅλο τὸ μῆκος τῆς Ἱερᾶς ὁδοῦ, ἀπὸ τοῦ Κεραμεικοῦ μέχρι καὶ τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τῆς Ἐλευσῖνος. Πλησίον λοιπὸν στὸ μεταβυζαντινὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Σάββα, μὲ τὰ ἀρχαῖα καὶ βυζαντινὰ ἐντοιχισμένα γλυπτά, ἄκουσα ἀπὸ τοὺς ξεναγοῦντες ὅτι ὁ ἐκεῖ σταθμὸς τοῦ ὑπογείου σιδηροδρόμου, μολονότι ἐξ ἀρχῆς, καὶ εὐλόγως, ἐπρόκειτο νὰ λάβῃ τὸ ὄνομα τοῦ ναοῦ, ἐν τέλει ἀπεφασίσθη νὰ ἀποκληθῇ «Ἐλαιώνας».
Δὲν γνωρίζω βεβαίως τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶναι ἁρμόδιοι γιὰ τὶς σχετικὲς ὀνοματοδοσίες, ἐπιθυμῶ ὅμως νὰ τοὺς συγχαρῶ, μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι, ἐπὶ τοῦ προκειμένου τοὐλάχιστον, ἀνέσυραν ἀπὸ τὸ πλούσιο λεξιλόγιο τῶν ἐνοχῶν τοῦ νεοελλαδικοῦ ὑποσυνειδήτου τὴν πλέον κατάλληλη λέξη! Ἡ ἐπιδοκιμασία αὐτὴ δὲν ἔχει εἰρωνικὸ χαρακτῆρα. Ἀντιθέτως, ἐν ἐπιγνώσει τῶν γνωστῶν σχημάτων τῆς ἀντιφράσεως (τοῦ εὐφημισμοῦ καὶ τῆς εἰρωνείας) εἶμαι πεπεισμένος ὅτι ὁ σταθμὸς τοῦ «Ἐλαιώνα» θὰ ἐπιτελῇ σημαντικὴ διδακτικὴ λειτουργία ὡς ἐρινύς! Διότι λόγῳ τοῦ συγκεκριμένου πράγματος, στὴν πλήρη ἀπουσία τοῦ ὁποίου ἀναγκαστικῶς παραπέμπει, δὲν θὰ ἀφυπνίζῃ μόνον τὶς τύψεις μας γιὰ τὴν ἀπὸ πολλοῦ συντελεσθεῖσα καταστροφὴ τοῦ ὁμωνύμου του παραδείσου, ἀλλὰ θὰ ὑπενθυμίζῃ καὶ τὴν ραγδαία ἔκπτωση, τὴν φθορὰ καὶ τὴν τριβὴ πλήθους ἄλλων λέξεων σημαντικῶν, ὅπως δημοκρατία, ἀρετή, ἀξιοκρατία, ἀξιοπρέπεια, ντροπή, Ἑλλὰς καὶ ἕλληνας....]
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

Η απάντηση του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. στην επιστολή της Γ.Γ. του ΥΠΠΟΤ Λίνας Μενδώνη για τη Μονή Δαφνίου.
[Η Μονή Δαφνίου από ψηλά - Κλικάρετε στην εικόνα για να μεγεθυνθεί και για να δείτε τις εξωτερικές σκαλωσιές στο Καθολικό]

Διαβάστε ΕΔΩ την απάντηση της κας Μενδώνη στο αίτημα του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου για τη συντήρηση και την επισκεψιμότητα της Μονής Δαφνίου.

Αμέσως μετά ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. έστειλε στην κα Μενδώνη την επιστολή που ακολουθεί:

Χαϊδάρι 23-3-2011

ΠΡΟΣ ΥΠΠΟΤ/ Υπ΄ όψιν: κας Λίνας Μενδώνη (Γ.Γ.)
ΘΕΜΑ: Μονή Δαφνίου

Κυρία Μενδώνη,
Λάβαμε την απαντητική σας επιστολή με αρ.Πρωτ. 1142/22-3-2011 και σας ευχαριστούμε.

Σας ενημερώνουμε ότι παρακολουθούμε από το 1999 τα προβλήματα, τις ενέργειες και τις καθυστερήσεις που αφορούν τη Μονή Δαφνίου. Από το 2003 μέλη μας έχουν δείξει ενδιαφέρον και έχουν κάνει διάφορες παρεμβάσεις. Αν θέλετε επισκεφτείτε το ειδικό blog του συλλόγου μας ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ για να δείτε σε τίτλους τις ενέργειες που έχουμε κάνει. Διαβάστε ΕΔΩ.

Επίσης γνωρίζουμε και τις πρόσφατες ενέργειες του ΥΠΠΟΤ, πριν λάβουμε την απαντητική σας επιστολή. Διαβάστε την ανάρτησή μας ΕΔΩ με ημερομηνία 19/3/2011, πριν την παραλαβή της επιστολής σας. Διαβάστε ΕΔΩ.

Θα επιθυμούσαμε να κάνουμε κάποια σχόλια και σας παρακαλούμε να τα πάρετε υπ΄ όψιν σας:
1. Το έργο «ξεπάγωσε» και είναι σε θετική κατεύθυνση οι πρόσφατες ανακοινώσεις του ΥΠΠΟΤ. Όμως έχουμε δρόμο να διανύσουμε για να γίνει το Μνημείο επισκέψιμο με συνθήκες Μουσείου. Εμείς ως σύλλογος θα παρακολουθούμε τις εργασίες έτσι ώστε ο χρόνος υλοποίησης του υποέργου να ολοκληρωθεί, τουλάχιστον σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό 31/12/2013.Μέχρι σήμερα, δηλαδή 22/3/2011, δεν έχει ξεκινήσει καμία εργασία στο Καθολικό, αν και ο χρόνος έναρξης έχει προσδιοριστεί η 15/1/2011. Ίσως προετοιμάζονται τα συνεργεία της αυτεπιστασίας για να πιάσουν δουλειά.
2. Στις αποφάσεις για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ» δεν είδαμε να περιλαμβάνεται η συντήρηση του εξωτερικού προστατευτικού τοίχους, το οποίο έχει υποστεί σοβαρά ρήγματα και σε ένα σημείο του έχει καταρρεύσει. Ο εξωτερικός τοίχος είναι επικίνδυνο να καταρρεύσει συνολικά και να δημιουργήσει προβλήματα στα διερχόμενα αυτοκίνητα και επιβάτες στη Λ.Αθηνών .
3. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για την αποπεράτωση των εργασιών στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου στο Δαφνί (πρώην χώρο ΕΟΤ, τώρα Δήμου Χαϊδαρίου) που συνδέεται άμεσα με τη Μονή Δαφνίου.
4. Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα να συντηρηθεί α) ο εξωτερικός τοίχος της Μονής β) να αποπερατωθούν οι εργασίες συντήρησης στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας
,

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή συνεργασία και προφανώς σε με το «βλέμμα» μας στην πρόοδο (η μη) των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών στη Μονή Δαφνίου.

Κώστας Φωτεινάκης - Πρόεδρος/ Σοφία Δημητρίου - Γραμματέας

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

H απάντηση της κας Λίνας Μενδώνη, Γ.Γ. του Υπουργείου Πολιτισμού, στο αίτημα του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. για τη Μονή Δαφνίου

Σας κοινοποιούμε την απάντηση της κας Λίνας Μενδώνη, Γ.Γ. του Υπουργείου Πολιτισμού στο αίτημα του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου "Να συνεχιστούν οι εργασίες συντήρησης και αποκαστάστης της Μονής Δαφνίου και να γίνει το Μνημείο επισκέψιμο με συνθήκες μουσείου".
Η κα Μενδώνη θεωρεί "θετική την κινητοποίηση των διαφόρων Οργανώσεων και Κινήσεων Πολιτών για το συγκεκριμένο ζήτημα" και μας "ευχαριστεί για το ενδιαφέρον" μας.
Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. έστειλε επιστολή με την οποία ευχαριστεί την κα Μενδώνη και σχολιάζει τις αποφάσεις του ΥΠΠΟΤ που ήταν ήδη γνωστές στο σύλλογο (δείτε την σχετική ανάρτηση ΕΔΩ)
Διαβάστε την επιστολή της κας Μενδώνη. Κλικάρετε στις φωτογραφίες για να μεγεθυνθούν. Εμείς θα επανέλθουμε με τα σχόλια που ήδη στείλαμε στην κα Μενδώνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έχει προηγηθεί επιστολή από την Προεδρία της Δημοκρατίας προς τον ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου με την οποία μας ενημερώνει ότι "Κατόπιν εντολής του Προέδρους της Δημοκρατίας, διαβιβάσαμε την επιστολή σας στο Υπουργείο Πολιτισμού..." (24/2/2011 αρ.Πρωτ. 25)

Σάββατο 19 Μαρτίου 2011

Πρόσφατες ενέργειες του Υπουργείου Πολιτισμού για τη Μονή Δαφνίου -Σχόλια του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου


[Ο Γεώργιος Λαμπάκης στη Μονή Δαφνίου, 30/3/1910. Οι έρευνες και τα βιβλία του α)Χριστιανική Αρχαιολογία της Μονής Δαφνίου (1899) και β)Η Μονή Δαφνίου μετά τας επισκευάς (1899) βοήθησαν στη διάσωση και στην προβολή του Μνημείου]

Όπως είχαμε προαναφέρει υπήρχε "διεπιστημονική προσέγγιση για τη δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Μονής Δαφνίου στην Αττική" η οποία είχε παρουσιαστεί από την Dr.Α.Μιλτιάδου-Fezans στην "VI Διεθνή Διάσκεψη για Δομική ανάλυση των ιστορικών κατασκευών" 2-4 Ιουλίου 2008, Bath, Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.
Ενώ όμως οι μελέτες είχαν προχωρήσει (με καθυστέρηση και αυτές προφανώς λόγω διοικητικών υποχρεώσεων των μελετητών) στο χώρο της Μονής Δαφνίου και ιδιαίτερα στο Καθολικό οι εργασίες είχαν σταματήσει.

Στις 20 Μαΐου 2010 η Γραμματέας του ΥΠΠΟΤ κα Λίνα Μενδώνη σε συνεδρίαση του ΚΑΣ διαπιστώνοντας τις μεγάλες καθυστερήσεις σχετικά με την αποκατάσταση του Καθολικού αναφέρει την "ιστορική" φράση "Θα το μαζεύουμε το Μνημείο".

Στις 15/1/2011 ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου προβάλλει την βραβευμένη ταινία του Άγγελου Προκοπίου ΤΟ ΔΑΦΝΙ. Τα ΜΜΕ προβάλλουν την είδηση.

Στις 25/1/2011 η Γραμματέας του ΥΠΠΟΤ Λίνα Μενδώνη δίνει στη δημοσιότητα την Απόφαση για την "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ - Β΄ ΦΑΣΗ, με κωδικό ΟΠΣ 327067".

Στις 16/2/2011 ο ΥΠΠΟΤ κ. Παύλος Γερουλάνος εγκρίνει την "Εκτέλεση εργασιών του 1ου υποέργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ - Β΄ ΦΑΣΗ" απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη Δ/νση Αναστηλώσεων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Η υλοποίηση του υποέργου "έχει έναρξη 15/1/2011 και λήξη 31/12/2013".

ΣΧΟΛΙΑ:
1. Το έργο "ξεπάγωσε" και είναι θετικό. Όμως έχουμε δρόμο να διανύσουμε για να γίνει το Μνημείο επισκέψιμο με συνθήκες Μουσείου. Εμείς ως σύλλογος θα παρακολουθούμε τις εργασίες έτσι ώστε ο χρόνος υλοποίησης του υποέργου να ολοκληρωθεί, τουλάχιστον σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό 31/12/2013. Όμως μέχρι σήμερα, δηλαδή 21/3/2011, δεν έχει ξεκινήσει καμία εργασία στο Καθολικό αν και ο χρόνος έναρξης έχει προσδιοριστεί η 15/1/2011. Ίσως προετοιμάζονται τα συνεργεία της αυτεπιστασίας για να πιάσουν δουλειά.
2. Στις αποφάσεις για την "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ" δεν είδαμε να περιλαμβάνεται η συντήρηση του εξωτερικού προστατευτικού τοίχους, το οποίο έχει υποστεί σοβαρά ρήγματα και σε ένα σημείο του έχει καταρρεύσει. Ο εξωτερικός τοίχος είναι επικίνδυνο να καταρρεύσει συνολικά και να δημιουργήσει προβλήματα στα διερχόμενα αυτοκίνητα και επιβάτες στη Λ.Αθηνών
3. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για την αποπεράτωση των εργασιών στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου στο Δαφνί (πρώην χώρο ΕΟΤ, τώρα Δήμου Χαϊδαρίου) που συνδέεται άμεσα με τη Μονή Δαφνίου.
4. Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα να συντηρηθεί α) το τοίχος της Μονής β) να αποπερατωθούν οι εργασίες συντήρησης στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου.
5. Αναμένουμε να μας απαντήσουν υπεύθυνα στις σχετικές επιστολές που έχουμε στείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ και θα επανέλθουμε.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

Μονή Δαφνίου - Ενέργειες του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου για την συντήρηση, επισκεψιμότητα και ανάδειξη του μνημείου...


[Η ανωτέρω φωτογραφία είναι από το βιβλίο του αρχαιολόγου Ιωάννη Τραυλού, BILDLEXIKON ZUR TOPOEGRAPHIE DES ANTIKEN ATTIKA]

Α) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ:
- Πριν την ίδρυση του συλλόγου, μέλη του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. είχαν κάνει ενέργειες να ενημερωθούν για την πορεία στήριξης, αποκατάστασης και ανάδειξης του Μνημείου, το έτος 2003. Η προφορική απάντηση στο γραπτό αίτημα ήταν ότι "προσπαθούμε να γίνει επισκέψιμος ο προαύλιος χώρος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004". Η προσπάθεια δεν απέδωσε...
- Επιστολές κ.λπ. με αποκορύφωμα το ΥΠΟΜΝΗΜΑ (2/1/2008)του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. που ήταν η αφορμή να γίνει ερώτηση στη Βουλη από τους +Μιχάλη Παπαγιαννάκη, Γρηγόρη Ψαρριανό (ΣΥΡΙΖΑ) και να ακολουθήσουν Μαρία Δαμανάκη (ΠΑΣΟΚ) κ.ά.
- Απάντηση του ΥΠΠΟΤ Μιχάλη Λιάπη όπου για πρώτη φορά ανακοινώνει ημερομηνίες επισκεψιμότητας του χώρου α) Καλοκαίρι του 2008 ο προαύλιος χώρος β) Λίγο αργότερα το Καθολικό σε συνθήκες εργοταξίου.
- Το καλοκαίρι του 2008 τελειώνει, ο προαύλιος χώρος δεν είναι επισκέψιμος. Νέα επιστολή του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. στην αρμόδια Εφορεία και στη συνέχεια στο Συνήγορο του Πολίτη.
- Αμέσως μετά μας απαντούν: "5 Οκτωβρίου 2008 ο προαύλιος χώρος θα είναι επισκέψιμος". Στις 5 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. είναι ο πρώτος επισκέπτης και λίγες ημέρες αργότερα ο σύλλογος διοργανώνει ομαδική επίσκεψη - ξενάγηση με την φιλόλογο Μίνα Ζαμπούνη. Στις 29 Μαΐου 2009 το Καθολικό της Μονής με τα περίφημα ψηφιδωτά γίνεται επισκέψιμο σε συνθήκες εργοταξίου.
- Επί σειρά ετών αναζητούμε την βραβευμένη ταινία του Άγγελου Προκοπίου ΤΟ ΔΑΦΝΙ (1951) αφενός μεν να τη δούμε και αφετέρου να την χρησιμοποιήσουμε ως "μοχλό πίεσης" προς το ΥΠΠΟΤ για να συνεχιστούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των ζημιών της Μονής Δαφνίου. Τελικά η ταινία ανακαλύπτεται στη Γερμανία και προβάλλεται στο Χαϊδάρι (15/1/2011). Στέλνουμε πρόσκληση προς το ΥΠΠΟΤ, την Βυζαντική Εφορεία Αρχαιοτήτων κ.λπ. Δείτε ΕΔΩ.
- Αμέσως μετά, 22/2/2011, στέλνουμε έγγραφο για την αποκατατάστση των ζημιών στη Μονή Δαφνίου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, το ΥΠΠΟΤ και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το έγγραφο προσυπογράφουν σημαντικοί άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, αυτοδιοικητικοί κ.ά. Δείτε ΕΔΩ.
- Η Προεδρία της Δημοκρατίας μας ενημερώνει στις 24/2/2011 ότι "Κατόπιν εντολής του Προέδρου της Δημοκρατίας διαβιβάσαμε αντίγραφο της επιστολής σας στο Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να εξετάσουν το θέμα σας λόγω αρμοδιότητος"
---------------
Θα ακολουθήσει ανάρτηση με τις πρόσφατες ενέργειες του ΥΠΠΟΤ για τη Μονή Δαφνίου.

Τρίτη 15 Μαρτίου 2011

Η Μονή Δαφνίου πριν από το σεισμό του 1999Η Μονή Δαφνίου σε πλήρη λαμπρότητα πριν τα "τραύματα" που προκάλεσε ο σεισμός του 1999. Η φωτογραφία είναι από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΥΠΠΟ, 1η Εφορεία Βυζαντινών Μνημείων.
Παρατηρούμε ότι υπήρχε εσωτερικός προστατευτικός τοίχος, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει, ούτε φυσικά τα κυπαρίσσια στον προαύλιο χώρο.


[Γενικό τοπογραφικό της Μονής Δαφνίου - Κλικάρετε να μεγεθυνθεί]

Επόμενη ανάρτηση: α) Η επιστολή - απάντηση από την Προεδρία της Δημοκρατίας β) Τα βήματα που έχουν γίνει από το ΥΠΠΟΤ - 1η Βυζαντική Εφορεία/ Δ/νση Αναστυλώσεων Βυζαντινών Μνημείων.

Κυριακή 13 Μαρτίου 2011

Dr.A.Μιλτιάδου - Fezans: Μια διεπιστημονική προσέγγιση για τη δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Μονής Δαφνίου στην Αττική, ΕλλάδαΣυνεχίζουμε τις αναρτήσεις με θέμα τη Μονή Δαφνίου και την αποκατάσταση των ζημιών που προξένησε στο Καθολικό ο σεισμός το 1999.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι ενέργειες που εξαγγέλθηκαν πρόσφατα από το ΥΠΠΟΤ έχουν παρουσιστεί στην "VI Διεθνή Διάσκεψη για Δομική ανάλυση των ιστορικών κατασκευών" 2-4 Ιουλίου 2008, Bath, Ηνωμένο Βασίλειο.
Την παρουσίαση είχε κάνει η Dr.A.Μιλτιάδου - Fezans, Διευθύντρια του Διεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης (ΔΙ.Τ.Ε.Α.) και περιλαμβάνεται στα πρακτικά της Διεθνούς Διάσκεψης. Δείτε ΕΔΩ την παρουσίαση "A multidisciplinary approach for the structural restoration of the Katholikon of Dafni Monastery in Attica Greece, A. Miltiadou-Fezans" (page 71).

Θα επανέλθουμε με νεώτερα από τις εξελίξεις για την αποκατάσταση του Καθολικού της Μονής Δαφνίου.Είχαμε μια απάντηση από την Προεδρία της Δημοκρατίας (24/2/2011), ηδη έχουν δρομοληγηθεί αποφάσεις και διαδικασίες από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ, τις οποίες παρακολουθούμε και ελπίζουμε να υλοποιηθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό (τουλάχιστον).

Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011

Ο αρχαιολόγος Ιωάννης Τραυλός περιγράφει την Ιερά ΟδόΚΛΙΚΑΡΕΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΥΛΟ.

Από τη Γερμανική έκδοση του Λεξικού παρουσιάζουμε μόνο το λήμμα HELLIGE STRASSE (ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ) για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και μη κερδοσκοπικούς λόγους. Η μετάφραση του λήμματος από τα γερμανικά στα εληνικά έγινε με την ευγενική προσφορά του Μανώλη Σκουντάκη (κλασσικoύ φιλολόγου). Απ' ότι γνωρίζουμε το Λεξικό δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από κάποιον άλλον.
Η ανάρτηση είναι αναμνηστική με την ευκαιρία της δενδροφύτευσης που θα πραγματοποιθεί από τον ΑΣΔΑ μετά από αίτημα του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. – Διαρκούς Κίνησης – Περιβαλλοντικού Αφαίας, Μάρτιος 2011.
Η δενδροφυτευμένη περιοχή θα ονομαστεί «Αλσύλλιο αρχαιολόγου Ιωάννη Τραυλού»
------
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μεταφράζεται για πρώτη φορά από τα αγγλικά στα ελληνικά η περιγραφή του Συνταγματάρχη William Martin Leake (1806) της Ελευσίνας, της Λίμνης των Ρειτών (Λ.Κουμουνδούρου). Η μετάφραση θα αναρτηθεί περίπου το Πάσχα.

Τρίτη 1 Μαρτίου 2011

Έκκληση του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό, Υπουργείο Πολιτισμού για την αποκατάσταση της Μονής Δαφνίου

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται είναι από την ιστοσελίδα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και προέρχονται από το αρχείο της Βρεττανικής Σχολής Αθηνών.

[Σχέδιο 1888-1890. Μολύβι, Μελάνη και Υδατογραφία σε χαρτί. Διαστάσεις: 34χ50,5 εκ. Μονή Δαφνίου, Καθολικό, Όψη από ανατολικά. Δημιουργοί: R. Weir-Schultz, S. Barnsley. Αρχείο Byzantine Research Fund, Βρετανική Σχολή Αθηνών. Αδημοσίευτο.]


[Μονή Δαφνίου, Καθολικό. Ανατολική Αψίδα. Ένθρονη Παναγία Βρεφοκρατούσα, Τμήμα Επιγραφής και Ορθομαρμάρωση. Σχέδιο, 1890. Διαστάσεις: 35,5χ56,5 εκ. Δημιουργοί: R. Weir-Schultz, S. Barnsley. Αρχείο Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής, Αδημοσίευτο.]


[Φωτογραφία, 1888-1890, Μονή Δαφνίου, Ταφικό Παρεκλήσιο Αγίου Νικολάου, Άποψη από ανατολικά, Δημιουργοί: R. Weir-Schultz, S. Barnsley. Αρχείο Byzantine Research Fund, Βρετανική Σχολή Αθηνών. Αδημοσίευτη.- Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. κάνει αναφορά στην επιστολή του προς το ΥΠΠΟΤ και για το παρεκκλήσι που βρίσκεται σε 500 μέτρα απόσταση από τη Μονή Δαφνίου]

Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. έστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, στα κόμματα, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ. με την οποία ζητά την παρέμβασή τους "...έτσι ώστε η Μονή Δαφνίου, Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να συντηρηθεί, να αποκατασταθούν οι ζημιές που έχει προκαλέσει ο σεισμός του 1999 και να γίνει επισκέψιμη με συνθήκες αρχαιολογικού χώρου..."

Η έκκληση του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. τελειώνει ως εξής:
"Είναι λυπηρό σε περίοδο οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης, ακόμη και Μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως το Δαφνί, να μην αξιοποιείται όπως οι καιροί επιβάλλουν.
Κρίνουμε ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός ότι η «Αποκατάσταση του Καθολικού» άρχισε να «ξεπαγώνει» με την πρόσφατη απόφαση της Γραμματέως του ΥΠΠΟΤ κας Μενδώνη (25/1/2011 - ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ10/233). Όμως εκτιμούμε ότι έχουν ακόμα πολλά να γίνουν για να υλοποιηθεί η Β΄ Φάση. Μετά από την «απόψυξη» του Δαφνίου απευθύνουμε έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της χώρας, στον πολιτικό κόσμο, στους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, στους αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ, να συμβάλλουν για να τηρηθεί (τουλάχιστον) το πρόγραμμα αποκατάστασης και συντήρησης της Μονής Δαφνίου, όχι απλά «για να μη το μαζέψουμε το μνημείο», όπως τόνισε στο ΚΑΣ και η κα Μενδώνη, αλλά για να γίνει πλήρως επισκέψιμο με όρους αρχαιολογικού μνημείου για όλους τους πολίτες του κόσμου. Είναι λυπηρό να βλέπουμε ξένους επισκέπτες με τους ταξιδιωτικούς οδηγούς ανά χείρας και να μη μπορούν να θαυμάσουν το Μνημείο.
Εμείς έχουμε τη διάθεση να συμβάλλουμε στην καλύτερη ανάδειξη του Μνημείου και να συνεργαστούμε για να δημιουργηθεί ένα μικρό Μουσείο για το Δαφνί με βιβλία, φωτογραφίες, γκραβούρες κ.λπ. από τη μακρόχρονη ιστορία του"


Την έκκληση του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. προσυπογράφουν σαράντα ένας πολίτες, μεταξύ των οποίων:
Κυριάκος Ντηνιακός (δικηγόρος, είκοσι χρόνια Δήμαρχος Χαϊδαρίου), Ιωάννης Ιγγλέσης, (Αρχιτέκτων – Μηχανικός ΕΜΠ, Συλλέκτης – Ερευνητής Ιστορικών Ντοκουμέντων Χαϊδαρίου, Ειδικό αρχείο Μονής Δαφνίου), Τσίμη Κριστή (Διευθύντρια Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Goethe Αθηνών), Στέλλα Μαρκαντωνάτου (Dr. Γλωσσολογίας, Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ε.Κ. "Αθηνά"), Χρυσούλα Μηναΐδη - Βλαχάκου (Δρ Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πτυχιούχος Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τμήματος Παν/μίου Αθηνών), Ευθύμης Παπαδημητρίου (Ομότιμος καθηγ. φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων), Αναστάσιος Παππάς (Δρ. οικονομικών σπουδών, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Γεώργιος Αγγέλου Προκοπίου (Αρχιτέκτων, Δρ. Μηχ., Ιστορικός της Τέχνης και Αρχιτεκτονικής, τ. Καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας στην Σχολή Αρχ/νων του ΕΜΠ, Συγγραφέας), Μιχάλης Σταματάκης (Καθηγητής - Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου), Νίκος Θεοδοσίου (συγγραφέας, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής της Camera Zizanio), Παναγιώτης Σωτηρόπουλος (Δρ. Επιστημολογίας, Ερευνητής Β΄ Ινστιτούτου Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΙΠΕΤ/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ, Ξάνθη), Μαριάννα Τσεμπερλίδου (Φυσιογνώστρια, M.in Ed, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας,21. Δέσποινα Μέλλου, Διευθύντρια Πνευματικού Χαϊδαρίου, Βιβλιοθηκονόμος, Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Β.Ε.Π.) κ.ά.

Επίσης με πρωτοβουλία των εργαζομένων στο Ψ.Ν.Α. Δρομοκαϊτειον συγκεντρώθηκαν τριάντα τρεις υπογραφές που στηρίζουν την έκκληση του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.

Διαβάστε:
Την έκκληση του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙΣ. ΕΔΩ
Τα ονόματα των σαράντα ενός πολιτών που προσυπογράφουν την έκκληση. ΕΔΩ
Την Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό. ΕΔΩ.
Την Επιστολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ. ΕΔΩ.