Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Τοῦ κ. Κων. Ἰω. Δάλκου, Φιλολόγου: Μὲ ἀφετηρία τὸν «Ἐλαιῶνα»


[Ferdinand Stademann, Άποψη της δυτικής Αθήνας από το λόφο των Νυμφών, 1853]

Η ανάρτηση δεν έχει ολοκληρώθεί. Πρόκειται για το άρθρο του κ. Κων.Ἰω.Δάλκου, Φιλολόγου με τίτλο: Μὲ ἀφετηρία τὸν «Ἐλαιῶνα». To άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Αιγάλεω η ΠΟΛΗ μας" (9/2/2011) και πρόκεται να εκδοθεί με φωτογραφίες από το αρχείο του κ.Γιάννη Ιγγλέση από τους συνεργαζόμενους συλλόγους: ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου, ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ Αιγάλεω (δεν έχει σχέση με το παρόν blog). Πάρτε μια γεύση από το άρθρο του κ.Δάλκου.
---------

Τοῦ κ. Κων. Ἰω. Δάλκου, Φιλολόγου,ἐπιτ. Δ/ντοῦ τοῦ 3ου Λυκ. Αἰγάλεω: Μὲ ἀφετηρία τὸν «Ἐλαιῶνα»


Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν, φίλε ἀναγνώστη, εἶχα τὴν εὐκαιρία, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ λαμπροῦ ἐν Χαϊδαρίῳ Συλλόγου «Οἰκόπολις», νὰ κινηθῶ ἐπὶ λεωφορείου μὲ ἐκλεκτὴ συντροφιά, ξεναγούμενος καθ’ ὅλο τὸ μῆκος τῆς Ἱερᾶς ὁδοῦ, ἀπὸ τοῦ Κεραμεικοῦ μέχρι καὶ τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τῆς Ἐλευσῖνος. Πλησίον λοιπὸν στὸ μεταβυζαντινὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Σάββα, μὲ τὰ ἀρχαῖα καὶ βυζαντινὰ ἐντοιχισμένα γλυπτά, ἄκουσα ἀπὸ τοὺς ξεναγοῦντες ὅτι ὁ ἐκεῖ σταθμὸς τοῦ ὑπογείου σιδηροδρόμου, μολονότι ἐξ ἀρχῆς, καὶ εὐλόγως, ἐπρόκειτο νὰ λάβῃ τὸ ὄνομα τοῦ ναοῦ, ἐν τέλει ἀπεφασίσθη νὰ ἀποκληθῇ «Ἐλαιώνας».
Δὲν γνωρίζω βεβαίως τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶναι ἁρμόδιοι γιὰ τὶς σχετικὲς ὀνοματοδοσίες, ἐπιθυμῶ ὅμως νὰ τοὺς συγχαρῶ, μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι, ἐπὶ τοῦ προκειμένου τοὐλάχιστον, ἀνέσυραν ἀπὸ τὸ πλούσιο λεξιλόγιο τῶν ἐνοχῶν τοῦ νεοελλαδικοῦ ὑποσυνειδήτου τὴν πλέον κατάλληλη λέξη! Ἡ ἐπιδοκιμασία αὐτὴ δὲν ἔχει εἰρωνικὸ χαρακτῆρα. Ἀντιθέτως, ἐν ἐπιγνώσει τῶν γνωστῶν σχημάτων τῆς ἀντιφράσεως (τοῦ εὐφημισμοῦ καὶ τῆς εἰρωνείας) εἶμαι πεπεισμένος ὅτι ὁ σταθμὸς τοῦ «Ἐλαιώνα» θὰ ἐπιτελῇ σημαντικὴ διδακτικὴ λειτουργία ὡς ἐρινύς! Διότι λόγῳ τοῦ συγκεκριμένου πράγματος, στὴν πλήρη ἀπουσία τοῦ ὁποίου ἀναγκαστικῶς παραπέμπει, δὲν θὰ ἀφυπνίζῃ μόνον τὶς τύψεις μας γιὰ τὴν ἀπὸ πολλοῦ συντελεσθεῖσα καταστροφὴ τοῦ ὁμωνύμου του παραδείσου, ἀλλὰ θὰ ὑπενθυμίζῃ καὶ τὴν ραγδαία ἔκπτωση, τὴν φθορὰ καὶ τὴν τριβὴ πλήθους ἄλλων λέξεων σημαντικῶν, ὅπως δημοκρατία, ἀρετή, ἀξιοκρατία, ἀξιοπρέπεια, ντροπή, Ἑλλὰς καὶ ἕλληνας....]
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

1 σχόλιο:

  1. Το άρθρο του κ.Δάλκου είναι στη διάθεσή μας και θα αναρτηθεί αφού γίνει η σελιδοποίηση και τοποθετηθούν φωτογραφίες του Ελαιώνα από το αρχείο του κ.Ιγγλέση.
    Το άρθρο αυτό θα κυκλοφορήσει σε φυλλάδιο, κοινή έκδοση των συλλόγων ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου και ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ (Αιγάλεω).

    ΑπάντησηΔιαγραφή