Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΑ (1): Ο Προκρούστης στο Δάσος Χαϊδαρίου...
["Ο Θησέας σκοτώνει τον Προκρούστη" από το Μουσείο Μονάχου]

[...Προς τούτω τω Κηφισώ ληστήν Πολυπήμονα όνομα, Προκρούστην δε επέκλησιν, Θησεύς απέκτεινεν...] Παυσανίας ΑΤΤΙΚΑ, 38,5.

"....Κοντά σ' αυτόν τον Κηφισό ο Θησεύς σκότωσε το ληστή που ονομαζόταν Πολυπήμων, επικαλούνταν όμως Προκρούστης..."
Σύμφωνα με τον μεταφραστή Νικ.Δ.Παπαχατζή, Εκδοτική Αθηνών, σελ.475, σημείωση 2. "Η έδρα του "ληστή" αυτού στην πεδιάδα κοντά στην Ελευσίνα, ήταν γνωστή από τοπική παράδοση. Φυσικότερο ήταν ο Θησέας να τον συνάντησε στα υψώματα του Έρμου (στο νεώτερο δάσος του Χαϊδαριού) όπως λέει ο Πλούταρχος,ακολουθώντας αθηναϊκή παράδοση"

-------
Ο Θησέας πριν φτάσει στην Αθήνα συνάντησε τον περιβόητο Προκρούστη, ο οποίος είχε ένα κοντό και ένα μακρύ κρεβάτι. Ο Προκρούστης υποχρέωνε τους περαστικούς να ξαπλώσουν και ανάλογα με το ύψος τους μεν ψηλούς έβαζε στο κοντό κρεβάτι και τους έκοβε το κεφάλι και τα πόδια για να ταιριάξουν με το κρεβάτι τους δε κοντούς στο μακρύ και τους τράβαγε (τέντωνε) για να τους προσαρμόσει στο μήκος του κρεβατιού. Σύμφωνα με τη μυθολογία ο Θησέας έβαλε τον Προκρούστη στο μικρό κρεβάτι και του έκοψε τα πόδια και το κεφάλι. Αυτό ήταν και το τελευταίο κατόρθωμα του Θησέα.

Προκρούστεια λογική: Από τον μύθο αυτό έχει προκύψει η φράση "Προκρούστεια λογική" που σημαίνει ότι δεν ανέχεται κάποιος την διαφορετικότητα, ότι έχουμε "κόψει και ράψει" στα μέτρα μας κάποιες αξίες, ιδέες κ.λπ. και δεν είμαστε ανεκτικοί στις διαφορετικές προσεγγίσεις. Η φράση "προκρούστεια λογική" χρησιμοποιείται συχνά στην πολιτική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Με την ανάρτηση αυτή ξεκινάμε να παρουσιάζουμε αυθεντικά αποσπάσματα από το βιβλίο του Παυσανία ΑΤΤΙΚΑ, σε μετάφραση Νικ.Δ.Παπαχατζή, Εκδοτική Αθηνών. Τα αποσπάσματα αυτά θε έχουν σχέση με την Ιερά Οδό, την Ελευσίνα, τον Κηφισό, τον Ελαιώνα κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου